Beden kitle indeksi bize neyi simgelemez?

Sıklıkla duyduğunuz, belki birçok kez hesapladığınız İngilizce adıyla BMI (body mass index), Türkçe’de ise BKİ (beden kitle indeksi) bize ne ifade ediyor?

Öncelikle nasıl hesaplanır derseniz, kilogram cinsinden kilonuzun metre cinsinden boyunuzun karesine bölümüyle bulunur. Yani,
BKİ: kg/m2
Bu hesaplama ise Dünya Sağlık Örgütünün obezite sınıflandırması için kullandığı bir yöntemdir.

Peki neleri simgelemiyor?
•Yaş, kilo, boy, BKI veya herhangi başka bir sayı sizin değerinizi hesaplamak için asla bir parametre olamaz.
•Sağlık durumunuz hakkında doğrudan bir tespit için yeterli değildir.
•Vücudunuzdaki yağ/kas dağılımı veya oranı hakkında bilgi vermez bu sebeple vücut kompozisyonunu tespit etmek için doğru bir veri değildir. Özellikle sporcularda, atletlerde doğru bir varsayımda bulunulması pek mümkün değildir.
•Yapılan araştırmalar farklı etnik kökenlerde BMI parametresinin doğru aralıkları simgelemediğini gösterdi. Asya kökenli kişiler için Dünya Sağlık Örgütü ayrıca bir BMI kılavuzu yayınladı.

Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda sadece BKİ ölçüsünü göz önünde bulundurarak kilonuza karşı bir ön yargı oluşturmamak adına diğer ölçüm çeşitlerinden yararlanılabilir.♥️

0/5 (0 Reviews)